Disclaimer

Wonen Limburg Accent is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij het op prijs als je ons dit laat weten via woonservice-accentwonenlimburg.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! 

  1. Je kunt gebruikmaken van Wonen Limburg Accent om data te zoeken. Je mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen je onderneming.
  2. Op de teksten en data die via Wonen Limburg Accent worden gepubliceerd, berusten auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1. geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten. Het is niet toegestaan de data en teksten van Wonen Limburg Accent te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
  3. Je bent niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wonen Limburg Accent, anders dan door middel van een hyperlink, een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
  4. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Wonen Limburg Accent zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden.
  5. Wonen Limburg Accent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.
  6. Hoewel Wonen Limburg Accent zorgvuldig omgaat met de inhoud van deze website is alle inhoud onder voorbehoud van eventuele publicatiefouten.
  7. Er kan aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via Vraag en Antwoord of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend.